Якість

> Якість

Високий і стабільний рівень якості гнучкої упаковки неможливий без постійного контролю якості в ключових точках виробничого циклу.

Завдяки наявності повного технологічного ланцюжка на нашому підприємстві, від розробки дизайну до порізки і упаковки продукції, а також постійного контролю технологічних ключових параметрів на кожному етапі виробництва, ми можемо гарантувати стабільну якість нашої продукції.

Автоматичний контроль якості

Загальногалузева статистика показує, що до 70% браку на поліграфічному виробництві виникає саме під час друку. З огляду на це, виробники обладнання приділяють особливу увагу системам автоматичного контролю якості друку, які призначені для того, що б якомога раніше проінформувати оператора про виниклі відхилення якості, а так само не допустити передачі неякісного ділянки на наступний етап виробництва.

Контроль качества в лаборатории Хави Продкут

Безперервний контроль параметрів якості сировини, напівфабрикатів і готової продукції дозволяє вносити необхідні коригувальні дії, а так само не допускати відвантаження замовникам готової продукції, що має відхилення від якості.

Лабораторія компанії Хаві Продукт володіє необхідним повіреним вимірювальним обладнанням, а так само затвердженими методиками, що дозволяють проводити вимірювання наступних параметрів якості:

 Товщина плівки ISO 4593:1993: Plastics — Film and sheeting — Determination of thickness by mechanical scanning
Формування зварного шва ASTM F2029 : Standard Practices for Making Laboratory Heat Seals for Determination of Heat Sealability of Flexible Barrier Materials as Measured by Seal Strength
Міцність зварного шва ASTM F88 “Standard test method for seal strength of flexible barrier materials“
Міцність ламінації ASTM F904: Comparison of Bond Strength or Ply Adhesion of Similar;
Коефіцієнт динамічного і статичного тертя ISO 8295: Plastics — Film and sheeting — Determination of the coefficients of friction; ASTM D 1894; Всередині / Всередині
Міцність плівки на розтягнення і розрив ASTM D882: Standard Test Method for Tensile Properties of Thin Plastic Sheeting
Органолептічні характеристики ISO 13302: Sensory analysis — Methods for assessing modifications to the flavour of foodstuffs due to packaging.; LI-80.017

Контроль миграции веществ в лабораториях ЕС 

Виконання вимог Директив ЄС безпеки упаковки підтверджується результатами досліджень сировини і готової продукції в сертифікованих лабораторіях ЄС (Польща, Іспанія, Швейцарія).

Відповідно до результатів аналізу хімічних ризиків НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Points) складається графік щорічного моніторингу міграції хімічних речовин з упаковки в симуляції середу підібрану відповідно до властивостями запаковують продукту і умовами його фасування та зберігання (COMMISSION REGULATION (EU) No 10 / 2011 of 14 January 2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food).

Побудова ланцюжка аналізу від сировини до готової продукції підтвердженої протоколами досліджень конкретних зразків гарантує безпеку упаковки для споживача.

Відстеження

Найважливішою умовою для виконання декларованої підприємством політики в області якості продукції є простежуваність. Це комплекс організаційних і виробничих заходів спрямованих на інформаційний контроль за виробничими параметрами кожного рулону сировини, напівфабрикатів або готової продукції. Її практичне виконання полягає в тому, що на кожному етапі виробничого ланцюжка виробнича і технічна інформація закріплюється за конкретними рулонами а самі рулони на кожному етапі отримують індивідуальні ідентифікатори – штрих-коди. Застосування системи штрихкодування дозволяє:

– Встановити контроль за виконанням виробничих норм або організаційних заходів, автоматизувати виконання стандартних виробничих сценаріїв.

– Миттєво надавати операторам інформацію про технологічні рекомендації

– Уникнути помилок несанкціонованого використання сировини або напівфабрикатів

– Блокувати використання сировини або напівфабрикатів невідповідної якості

– Застосовувати комплекс спеціальних заходів (коригувальних дій) для конкретно обраних рулонів сировини або напівфабрикатів.

– У найкоротші терміни виконувати аналіз і блокувати сировину, напівфабрикати або готову продукцію при появі інформації про порушення або зміни технологічних параметрів здатних вплинути на якість готовність продукції або знизити рівень її безпеки для споживача. У таких випадках може бути прийнято рішення про відкликання партії продукції або її частини

Важливим є повноцінного функціонування низхідній і висхідній простежуваності:

– Низхідна простежуваності визначає коло конкретних рулонів напівфабрикатів і сировини відносяться до конкретного рулону або конкретної партії готової продукції.

– Висхідна простежуваності визначає рулони готової продукції які були виготовлені з конкретного рулону або партії напівфабрикату або сировини.

Використання обох цих інструментів дозволяє оперативно контролювати і управляти продукцією на підприємстві, оперативно реагувати при появі невідповідностей якості або технологічних порушення можуть критично вплинути на якість готової продукції.