Сандартізація

> Сандартізація

Стандартизація

Стандартизація виробничих і організаційних процесів на підприємстві є обов’язковою умовою для досягнення високої і стабільної якості продукції, що випускається, виконання замовлень у строк.

Система Менеджменту Якості ISO9001 діє до: 2015.

Стандартизує в процедурі базові процеси відбуваються на підприємстві. Застосування цього стандарту гарантує що всі взаємини між підрозділами гармонізовані, результативність їх роботи вимірювана. Документообіг підприємства отримав сертифікат ISO9001 діє до: 2015 повинен задовольняти загальним вимогам що впроваджені на підприємствах – партнерах впровадили у себе той же сертифікат. Це гарантує взаєморозуміння між підприємствами, підвищує швидкість прийняття рішень, особливо це стосується великих компаній з розгалуженою структурою.

Принципи Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)

Документована система, яка забезпечує ідентифікацію небезпечних факторів, встановлення критичних контрольних точок та попереджувальних заходів і впровадження системи перевірок. НАССР є визнаною у всьому світі методикою забезпечення безпеки харчових продуктів а також упаковки має безпосередній контакт з продуктами харчування.

Принципи Good Manufacturing Practice (GMP)

На підприємстві реалізовано базові принципи GMP – належних виробничих практик.

Принципи GMP спрямовані на встановлення виробничих правил при виробництві гнучкої упаковки підвищують її споживчі властивості, безпеку для кінцевого користувача.